TARIEF

70€ (60 minuten) voor een individueel gesprek


75€ (60 minuten) EMDR-sessie


80€ (60 minuten) voor een gesprek met meerdere personen


De betaling gebeurt aan het einde van elke sessie.

TERUGBETALING MUTUALITEIT

Er zijn mutualiteiten die voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van een beperkt aantal sessies psychotherapie. Bevraag bij uw mutualiteit welke


mogelijkheden dit voor u kunnen zijn.

TIJDSTIPPEN

Gesprekken kunnen doorgaan op afspraak op maandagnamiddag,dinsdagnamiddag, donderdagmiddag/ namiddag/ avond.


Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, gelieve minstens 48u op voorhand te verwittigen. Zoniet zal de sessie worden aangerekend.